Google Ads

Thursday, February 21, 2008

Esperanza para un mejor mañana

La esperanza es una llama en el corazón
Que debe mantenerse la quema
Para nosotros va a seguir adelante
Para mantenernos vivos y despiertos
Para mantenernos centrados en nuestra dirección

La esperanza es el amanecer del nuevo día
Que nos hace levantarse y ponerse en marcha
Nos dice que hoy es otro día
Mañana radica en la esperanza del mañana

La esperanza es el viento que sopla desde el este
El viento que viaja con la luz del sol
El viento de la esperanza de algo nuevo
El viento que nos dice despierto querido amigo
Por el viento de esperanza llegado

La esperanza es el agua de la vida
Que cuando anhelamos sed para beber
Sin embargo, nuestra sed se apagará por un momento
En una hora o así que anhelan más
La esperanza no es nunca satisfecho con un trago

La esperanza es fuego contra fuego
Para mantener viva la esperanza
Debe ser avivado con el aire
El gobernador de la esperanza es nuestro Dios divino

¿Quién puede captar la esperanza en el bolsillo
¿Quién puede decir mañana no puede ser
¿Quién puede hacer que el sol se queda
¿Quién puede detener el viento que sopla desde
Todos estos son impulsados por el Dios de la Esperanza


Esperanza mantiene con vida a un hombre
Sin esperanza no hay ningún punto en el que viven
Expectativa de lo que vendrá
Mantiene la mente viva
La esperanza nos mantiene vivos

A la esperanza en lo que está por venir es una forma de ensueño
Fantasear debemos, por nuestra imaginación es nuestro mundo
Saborean en sus fantasías, si usted
Por lo que está en la mente es todo lo que tiene
Aferrarse a sus sueños de aspiraciones
Y la esperanza de un mañana mejor

Mantener el fuego de la esperanza de la quema siempre
Pongan fin a la esperanza es el dejar de ser
Esperanza es una parte integral de la vida
Para vivir, hay que tener esperanza

¿De qué otra manera el árbol se quiere crecer
¿Por qué razón se quiere el sol brillar
¿Va a la lluvia, si no para la esperanza?
¿El golpe de viento, si no para la esperanza?
La esperanza se mantiene viva la naturaleza

Mantenga a la esperanza
Al igual que es su sombra
Fije esperanza a su cintura
Y no la dejan ir
Para perder la esperanza de dejar de ser
Mantener viva la esperanza

Desde el poema "ESPERANZA PARA UN MEJOR FUTURO", en el libro "La Trinidad de las Luces, vol. 2", por Ken Nunoo

HOPE FOR A BETTER TOMORROW

Hope is a flame within the heart
That must be kept burning
To keep us going forward
To keep us alive and awake
To keep us focused in our direction

Hope is the sunrise of the new day
That makes us get up and get going
That tells us today is another day
Tomorrow lies in the hope of tomorrow

Hope is the wind that blows from the east
The wind that travels with the sunlight
The wind of expectation of something new
The wind that tells us awake dear friend
For the wind of hope come

Hope is the water of life
That when thirsty we yearn to drink
Yet our thirst is quenched for a moment
In another hour or so we yearn for more
Hope is never satisfied with one drink

Hope is fire on fire
To keep hope alive
It must be fanned with air
The governor of hope is our God divine

Who can capture hope into the pocket
Who can say tomorrow cannot be
Who can make the sun stand still
Who can stop the wind from blowing
All these are driven by the God of Hope


Hope keeps a man alive
Without hope there is no point in living
Expectation of things to come
Keeps the mind alive
Hope keeps us alive

To hope in things to come is a form of daydream
Daydream we must, for our imagination is our world
Relish in your fantasies if you will
For what is in the mind is all you have
Hold on to your dreams of aspirations
And hope for a better tomorrow

Keep the fire of hope burning always
To cease to hope is the cease to be
Hope is an integral part of living
To live, one must have hope

How else will the tree want to grow
For what reason will the sun want to shine
Will it rain, if not for hope ?
Will the wind blow, if not for hope ?
Hope keeps nature alive

Hold on to hope
Like it is your shadow
Fasten hope to your waist
And do not let it go
To loose hope is to cease to be
Keep hope alive

From the poem "HOPE FOR A BETTER TOMMORROW", within the book "The Trinity of Lights, vol. 2", by Ken Nunoo

Tuesday, February 19, 2008

Een verandering is de noodzaak van het leven

Geen voorwaarde is permanente
Alles verandert met de tijd
Niet zelfs een rots blijft hetzelfde
Niet zelfs goud blijft hetzelfde
Voor de verandering is een noodzakelijkheid van het leven

Er zijn geen absolute
Alles is in beweging
Motion oorzaken constante verandering
Verandering is een vast onderdeel van het leven
Voor de verandering is een noodzakelijkheid van het leven

We kunnen veranderen wens voor een beter land
Een verandering voor een nieuwe richting
Van hoop voor onze toekomstige generaties,
Een wijziging aan de verbetering van onze levensstandaard
Voor de verandering is een noodzakelijkheid van het leven

We kunnen verlangen een wijziging ter verbetering van het welzijn van onze samenleving
Een wijziging aan het verbeteren van de economische normen van ons land
Een verandering tot het verstrekken van spijs aan landen die honger
Een verandering te omhelzen elkaar als broeders en zusters
Ongeacht ras, geslacht of religie
Voor de verandering is een noodzakelijkheid van het leven

Verandering kan plaatsvinden naar buiten
Verandering kan plaatsvinden innerlijk
Verandering kan plaatsvinden zowel naar buiten en innerlijk
Maar een echte en blijvende verandering kan alleen van binnenuit komen
Voor de vader van verandering is de God binnen


Evolutie vereist constante verfijning
Verandering en evolutie of deconcentratie gaan hand in hand
We kunnen niet evolueren zonder verandering
Een verandering in onze mentale houding
Kan zeker leiden tot een verandering in onze omgeving

De slinger van verandering is in gang gezet
Uit het begin van de tijd
Tijd staat niet stil
Noch doet veranderen Stilstand
Voor tijd en verandering zijn verweven in de slinger van het leven
Wie kan stoppen met de tijd?
Wie kan stoppen wijzigen?
De stem van het volk, is de stem van God
Verandering is een noodzaak van het leven

Met verandering komt evolutie
De evolutie van de geest is een doel van de verandering
Het herstel van de geest van onze jeugd
Met nieuwe gedachten en ideeën dat omarmen eenheid
Om te weten dat elk is een broer van de keeper
Dat is op het einde we zijn allemaal menselijk;
Ongeacht de seksen, ras of godsdienst
Is een slogan van verandering.

Een man is een man of lange of korte
Een vrouw is een vrouw of vet of slank
Een kind is een kind ongeacht ras
God blijft dezelfde, ongeacht onze religieuze overtuiging
Een verandering in de oude manier van denken moeten geven plaats aan de nieuwe

Niemand heeft alle antwoorden op het leven
Maar binnen de eengemaakte geest van de vele
Zijn vele oplossingen voor de uitdagingen van het leven
Mind heeft geen huidskleur
Mind is niet beperkt door gender
Mind is niet beperkt tot de leeftijd
Mind in haar streven te worden, de oorzaken veranderen
En de geest van verandering kan worden iedereen


Luister naar de geestelijke stem van de spreker
Liever dan zijn of haar huidskleur
Pay gehoor te geven aan de geest van de schrijver
Los van het geslacht
Aandacht besteden aan de stem van de geest
Ongeacht de leeftijd

De bron van alle veranderingen is onze God, de goddelijke
Voor de maker van dit leven in beweging
God werkt in mysterieuze manieren
Voor de een dat kan vrede brengen in uw conflict
Kan een onverwachte stem van de geest
Welke weet noch ras, geslacht, godsdienst of

Verandering is een attribuut van de motie
Motion is een attribuut van de geest
Life is een attribuut van de geest
Het is van het feit dat leidt tot veranderingen in ons leven

Een verandering van hart mei aansteekt of ontbinding van de liefde
Een wijziging van de overheid kan de economie van een land
Een verandering van gedachten kunnen veranderen het hart
Een verandering van gedachten kan veranderen van een regering

Vrees niet veranderen
Vrees niet wat je nog nooit gezien
Want hoe anders kun je gaan en vooruit
We moeten bereid zijn om veranderingen op elk moment
Voor geen voorwaarde is permanente
Zelfs niet voor de rock van leeftijden

Technologie verandert zo snel dat we nauwelijks kunnen bijbenen
Tegen de tijd dat een apparaat wordt ingevoerd
Een ander een van een ander soort volgt
Verander herinnert ons eraan dat het achterhoofd is onophoudelijk brengen van nieuwe ideeën
Verandering is een noodzaak van het leven


We hebben gezien hoe de oude manier van dingen
Al zijn er momenten dat het verleden werden glorieuze dagen
We kunnen soms wil het verleden kan de huidige
Helaas, de wet van de verandering niet toestaat dat
Evolutie, brengt verandering
Of het nu goed of slecht
Het is een onderdeel van het leven
Of we het nu leuk vinden of niet
Het komt aan de deur ongenode

Klanten kopen van goederen uit winkels
Dan terugkeer ze een paar dagen later
Oorzaak zij hun gedachten veranderd
Het is redelijk aanvaardbaar, geen vragen
U hebt terug te nemen van de goederen
U heeft op terugbetaling van hun geld
Een verandering van gedachten is een factor van het leven

Step up durf in de onbekende wereld van verandering
Onze jeugd groeit zo snel
Het kan alleen lijken gisteren, toen u een baby in uw armen
Maar vandaag is hij / zij is groter dan u
Verandering is een snelle deze dagen
En niet afschrikken door de nieuwe dingen die het oplevert

Je mag zeggen dat je bij jezelf
Ik hou van de manier waarop zij dingen zijn
Je mag zeggen dat je bij jezelf
Ik hou niet van de dingen zoals ze zijn
Of u nu graag hebben of niet
Verandering zal komen toch
Dus stil te staan als je wilt
Het kind zal groeien tot een man of vrouw met de tijdTijd oorzaken wijzigingen
Mind oorzaken wijzigingen
Onze menselijke natuur oorzaken wijzigingen
Onze behoefte aan te passen aan veranderingen zelf oorzaken wijzigingen
Verander komt of we er klaar voor zijn of niet


Verandering is als een dief dat breekt in uw huis
Het komt onaangekondigd
Net als een dief, door een raam kan komen
Net als een dief, door een deur kan komen
Net als een dief, door middel van een dak kan komen
Kom zal voor haar aard is verandering

U mag uw gesloten deuren krap
Verander zal de inspanning te breken in
U kunt vastzetten uw ramen krap
Verander zal de moeite te komen in
U hoeft uw deuren ajar
Verandering zal komen onaangekondigde

Verander niet vragen om te worden uitgenodigd in het huis
Wanneer verandering komt in het huis brengt haar eigen stoel
U hoeft niet te bieden zij een zetel
Voor het brengt haar eigen stoel
Het komt en de zetels in haar eigen stoel genaamd "Transformation"
En kondigt nieuwe ideeën van verandering
Of bent u klaar voor hen is of niet
Verandering is een noodzaak van verandering

Variety is het kruid van het leven
Verandering brengt over uiteenlopende
Een verandering van kleding is verfrissend
Een verandering van voedsel is eetlustopwekkende
Een nieuw gezicht is altijd welkom
Verandering is het kruid van het leven


Moge de Heer, onze gids voetstappen op het rechte pad van verandering
Moge de Heer, geef ons wijsheid te veranderen voor de beste
Moge de Heer, geef ons inzicht te accepteren wijzigen
Moge de Heer, geef ons mededogen te veranderen onze harten
Moge de Heer, geef ons de wil om te veranderen onze geest
Moge de wijzigingen te komen brengen eeuwige vrede


Moge de Heer, geef ons een verandering in onze houding
Moge de Heer, veranderen onze houding ten opzichte van raciale intolerantie
Moge de Heer, verander ons te verenigen ons als burgers van de aarde
Moge de Heer, verwijder de vrees voor verandering van onze harten
Moge de Heer, geef ons het geduld van de verandering

Van het gedicht "VERANDERING IS EEN NOODZAAK VAN HET LEVEN", in het boek "TRINITY VAN DE VERLICHTING, VOL. 2" DOOR Ken Nunoo

'AMERIKA WANTS A CHANGE ", BARACK OBAMA

变化是生活的必需品

没有条件,是永久性
一切都随时间变化
甚至没有一个摇滚乐仍然是一样的
连黄金仍然是一样的
为改变是生活的必需品

有世事无绝对
一切都在运动
议案起因不断变化
变化是一个长期的因素,生活方式
为改变是生活的必需品

我们所渴望的变化的一个更美好的国家
转变为一个新的方向
希望我们的后代
改变,以改善我们的生活水准
为改变是生活的必需品

我们渴望改变,以改善福利的社会
改变,以改善经济标准的国家
改变以提供食品的国家正在挨饿
改变拥抱对方为兄弟姐妹
不分种族,性别或宗教
为改变是生活的必需品

改变可以发生,外表
改变可以发生内心
改变可以发生对外开放与内心
但真正的和持久的变化只能来自内部
对于父亲的转变是由神内


进化需要不断完善
变革和进化或下放齐头并进
我们不能演变没有改变
改变我们的精神状态
当然可以带来一些变化,在我们的环境

钟摆的变化是确定的议案
从一开始的时候
由于时间所限,不能故步自封
,也没有改变立场,仍然
对于时间和变化交织在钟摆的人生
谁也阻挡不了的时候呢?
谁也阻挡不了的变化?
人民的声音,是声音的神
变化是生活的必需品

随着这种改变的演变
演变的头脑,是一个目标的变化
再生的头脑,我们的青年
以新的思想,新和想法,树立团结
要知道,每一个都是哥哥的蓄养
在年底前,我们都是人;
不分性别,种族或信仰
是一个口号的变化。

一名男子是一名男子,身高是否或短
女人是一个女人是否发或渺茫
儿童是儿童,无论其种族
上帝仍然是一样的,无论我们的宗教信仰
改变旧的思维方式,必须给地方以新

没有一个人有所有的答案都以生命
但在统一的心情许多
有很多解决人生的种种挑战
牢记没有皮肤颜色
牢记并不仅限于按性别分
记并不限于年龄
心中的愿望,原因改变
与心灵的变化,可以是任何


听心理的声音议长
而不是他或她的皮肤颜色
留意心中的作家
不分性别
注重为心声
不管其年龄

源,所有的改变是我们的上帝的神
为造物者设置这个生命在运动
上帝工程不可思议
对于一个可能对人体带来和平,你的冲突
可能是一个意想不到的声音记
哪知道,无论种族,性别或信仰

变化是一个属性的议案
议案是一个属性的胸襟
生命是一个属性的胸襟
这是记的原因改变我们的生活

改变主意,可能点燃或解散的爱
政府的更迭可能会改变一个国家的经济
改变心态,可能会改变心脏
改变心态,可能会改变一个政府

不要害怕改变
不要害怕什么,你从未见过
否则,如何你能走出去,并着
我们必须作好准备,迎接随时更改
对于没有条件的,是永久性
甚至没有为岩石的年龄

技术变化如此迅速,我们很难跟上
经过一段时期的一个装置,是引进
另一位具有不同的实物如下
变化提醒我们注意的是,不断引进新思路
变化是生活的必需品


我们看到了老办法的事情
虽然有时代的,过去都是光荣的日子
我们有时可能想过去就可以成为本
不幸的是,该法的更迭,并不证
进化,带来变化
不管是好是坏
这是一个重要组成部分生活
无论我们喜欢与否,不
它会来的大门自来

顾客购买的商品由商店
然后回到他们几天后
事业,他们改变了主意
这是相当可以接受的,而不会受到任何质疑
你必须收回商品
你必须退还他们的钱
改变心态是一个因素,生活方式

加强大胆地进入未知世界的变化
我们的青年成长得这么快
它可能只好像昨天当你举行了宝宝在你的武器
但今天他/她站在身高比你
变化是迅速的这些日子
千万不要被吓倒了新的东西,它带给

你可以对自己说
我喜欢的东西,他们的手段
你可以对自己说
我不喜欢的东西,他们的手段
不论你喜欢与否
变化会出现,反正
所以停滞不前,如果你想
孩子成长起来,成为一名男子或女子与时间时间变化的原因
心态的变化原因
我们的人性变化的原因
我们必须适应变化本身变化的原因
这种改变是我们是否已准备妥当或不


变化是像一个小偷打破到您家
这突然而来
就像一个小偷,通过一个窗口,它可能来
就像一个小偷,通过一个门,它可能
就像一个小偷,透过屋顶,它可能
来会,其性质是为改变

你可以关闭你的门紧
变化将作出努力,以打破在
你可以加快你的Windows紧
变化将作出努力,来了
你可以离开你的门,凭借AJAR
改变会来未经宣布

改变并不要求被邀请进入家中
当这种改变是进入家中,它带来了自己的主席
你没有提供它一个席位
为它带给自己的主席
说到和座椅在自己主持的所谓"转型"
并宣布新的思路转变
你是否已准备就绪,他们还是不
变化是一个转变的必要性

品种是调剂生活
变化带来的各种
改变衣服的,是令人耳目一新
改变食物是appetizing
有新面貌,是永远欢迎
变化是调剂生活


愿主,指导我们的脚步声步上正轨的变化
愿主,给予我们智慧,改变为最佳
愿主,给予我们理解,接受变革
愿主,给我们的同情心,以改变我们的心
愿主,给我们的意志可以改变主意
可能的变化来实现永久和平


愿主,给我们改变我们的态度
愿主,改变我们的态度对待种族不容忍
愿主,改变我们能够团结,我们作为公民的地球
愿主,消除恐惧的变化,从我们的心
愿主,给我们耐心的变化

从首诗: "变化是生活的必需品" ,这本书"三位一体的灯,第2卷" ,由垦努努

'美国却要改弦易辙了" ,巴拉克奥巴马

人生を変える必要がある

恒久的な条件はない
すべての経時変化
岩はこれまでと同じでもない
金はこれまでと同じでもない
人生を変えるためには、必要性

原理がない
何もかもが、モーション
モーションの定数を変更する原因となる
人生は、永続的な要因の変化
人生を変えるためには、必要性

欲望を変更するために我々はより良い国
するための新しい方向性を変える
私たちの将来の世代への希望
変更を向上させるため、我々の生活水準
人生を変えるためには、必要性

欲望を変更することがありますが、私たちの社会福祉を向上させる
経済水準を向上させるための変更は、我々の国
を変更することは、飢えに苦しむ国々に食糧を提供する
お互いの変化を受け入れるとして兄弟や姉妹
に関係なく、人種や性別や宗教
人生を変えるためには、必要性

外見上の場所を変更することを取る
内心を変更することで行われる
外見上の変化の両方で行われることと内心
しかし、現実的かつ永続的に変更することのみを内面から出てくる
父親の変化のためには、神内


進化する必要が洗練定数
進化や変化と手をつないで行くデボルーション
進化なしに変更することはできません
我々の精神的な態度が変化する
確かに変化をもたらすことが私たちの環境

振り子の設定を変更するには、モーション
太古から
じっと立っている時間はない
どちらも変更はじっと立っている
時間との利害を変更するためには、人生の振り子
誰が停止する時間ですか?
誰がストップを変えるか?
国民の声には、神の声は、
人生を変える必要がある

進化して来るの変更
心の進化の過程は、目標を変更する
我々の若者の心の再生
新しい考えをして、そのアイデアを受け入れるとの結束
それぞれのことを知っては、弟のキーパー
して、最後に私たちはすべての人間;
性別に関係なく、人種や信条
スローガンは、変更されます。

背の高い男の人がいるかどうか一人の男ショート
太った女性かどうかは、スリムな女性
子供には、子供に関係なくレース
神に関係なく、我々はこれまでと同じ宗教的信念
変更は、古い考え方で、新しい場所を与える必要があります

誰もがすべての人の人生とその回答を
しかし、心の内に統合された数多くの
人生には多くの課題の解決策を
肌の色の心がない
心の性別とは限りません。
心に限局して年齢ではない
その願望を心の中には、原因の変化
そして誰かの心を変えることができます


心の声に耳を傾けるのは、スピーカーの
というより彼または彼女の肌の色
心の注意を払うには、作家
性別に関係なく、
その声に注意を払うの心
年齢に関係なく、

ソースのすべての変更は、私たちの神の神
Creatorを設定するために、この運動の生活
神秘的な方法で神の作品
1つのことをして紛争に平和をもたらす可能性
予期せぬ心の声かもしれない
どちらも知っているが、人種や性別、または信条

属性を変更するのは、モーション
モーションは、心の属性を取得する
人生とは心の属性を取得する
心の原因となることは、私たちの生活の変化

心変わりする可能性または解散の愛を燃え立た
政権交代可能性のある国の経済を変える
心の変化を、 5月の心を変える
心の変化を、政府を変更する可能性

恐怖を変更しない
何を恐れていないことは一度も見た
他のことをどのようにするための一歩と前進
我々はいつでも変更を受け入れる準備ができている
ための恒久的な条件はない
岩の年齢層でもない

だから急速に変化して我々の技術を維持するのは難しい
1つのデバイスが導入される時間
もう一つ、別の種類の1つ以下の通りです
絶え間なくしては、私たちの心の変化を連想させる新たなアイデアを持ち込む
人生を変える必要がある


我々は、古い方法の見たもの
過去のことがあっては、時代の輝かしい日々が
我々は過去のことになるかもしれません時には、現在の願い
残念なことに、この法律の変更を許可していない
進化は、変化をもたらすについて
良いか悪いかどうか
それは人生の本質的な部分
我々のようにするかどうかと好まざるとにかかわらず
それが来て、ドアを招かざる

顧客の店舗で商品を買う
それから数日後に復帰して
かれらの心の原因を変更していた
それはかなり受け入れ、質問なし
あなたがその商品を引き取る
あなたは自分のお金を返金
心の変化要因は、人生の

未知の世界へのステップアップを大胆に変更
急速に成長するので私たちの青春
昨日のように見えるかもしれないだけにして赤ん坊のときに行われた武器
しかし、今日の彼/彼女はあなたより背が高いスタンド
このごろは、急速に変化
としないことにおびえる新しいものをもたらす

あなたが何と言おうとしてください
彼らのやり方は、私のようなもの
あなたが何と言おうとしてください
好きではないことは、彼らのやり方
たりしないようにしているかどうか
とにかくについては変更が来る
だからじっと立っている場合は、
子供の成長になるのは時間の経過とともに一人の男や女時間変化の原因
心の変化を引き起こす
私たち人間の本性の変化原因
私たちの原因そのものを変更する必要があるの変化に適応する
我々は準備ができているかどうかの変更がない


泥棒のように変更することは、休憩には、ご自宅
発表されていないこととなる
泥棒のように、窓から来るかもしれない
泥棒のように、ドアを介して来るかもしれない
泥棒のように、屋根を介して来るかもしれない
来ることは、その性質が変化

お勧めしてドアを閉めるタイト
変更するには努力を破る
タイトな場合がありますウィンドウズ締めください
変化させる努力をするには、
お客様のドアを少し開けて残すことがあります
予告なしに変更が来る

変更を請求していませんが、家に招かれる
その家に入ってくるときに変更することにより、独自のいす
お持ちでない座席を提供して
それをもたらすために、独自のいす
席でのこととなると呼ばれる独自のいす"変態"
新たなアイデアを変更すると発表
準備ができているかどうかは、かれらとなかろうと
変更は、変更の必要性

品種は、人生のスパイス
さまざまな変化をもたらすについて
着替えには、さわやかな
食品の変化は、食欲をそそる
新しい顔にはいつでも歓迎
変化は、人生のスパイス


5月の主よ、私たちの足跡をガイドの右側のパスを変更する
5月の主よ、私たちの知恵を変更するための助成金最高
5月の主よ、私たちの理解を承認する権限を変更する
5月の主よ、わたしたちの心を変えるグラント私たちの思いやり
5月の主よ、私たちの助成金は、私たちの心を変える
5月に来て、変更内容永遠の平和をもたらす


5月の主よ、私たちが変化する私たちの姿勢グラント
5月の主よ、私たちの姿勢を変える人種差別
5月の主よ、私たちに団結を変える私たちの地球市民として
5月の主よ、削除してから私たちの心の変化を恐れる
5月の主よ、私たちの忍耐力の付与の変更

詩から"人生を変える必要性がある"とは、書籍内の"三位一体のライトは、第2 "をケンnunoo

'アメリカの変更を希望する"と、バラックオバマ氏

Изменение А необходимость жизни

Нет условием является постоянным
Все меняется с течением времени
Не даже рок остается неизменным
Не даже золото остается неизменным
Для изменения является необходимостью жизни

Есть не absolutes
Все в движении
Движение причин постоянных изменений
Изменения, является постоянным фактором жизни
Для изменения является необходимостью жизни

Мы можем желание перемен к лучшему страну
Изменение в новом направлении
надежды для наших будущих поколений
А изменения для улучшения нашего уровня жизни
Для изменения является необходимостью жизни

Возможно, мы хотим перемен к улучшению благосостояния нашего общества
А изменения для улучшения экономических стандартов нашей стране
А изменения, цель которых обеспечивать продовольствием стран, которые голодают
Изменение принять друг друга, как братья и сестры
Вне зависимости от расы, пола или религии
Для изменения является необходимостью жизни

Изменения могут происходить внешне
Изменения могут происходить внутри
Изменения могут происходить как внешне, и внутренне
Но реальная и долговременных изменений может исходить только изнутри
Для отца изменения в Бога


Эволюция требует постоянной доработки
Изменения и эволюция или передачи идут рука об руку
Мы не можем развиваться без изменений
А изменения в наших психическое отношение
Можно, конечно добиться перемен в нашей среде

Маятник перемен был приведен в действие
С самого начала времени,
Время не стоять
Ни ли изменить стоять
За время, и изменения взаимосвязаны в маятник жизни
Кто может остановить время?
Кто может остановить перемены?
Глас народа, это глас Божий
Изменение является необходимостью жизни

Что происходит изменение эволюции
Эволюция разума является целью изменения
На восстановление умы нашей молодежи
Что новые мысли и идеи, которые охватывают единства
Чтобы узнать о том, что каждый является хранителем брата
Это, в конце концов мы все людские;
независимо от пола, расы или вероисповедания
Является ли лозунг изменить.

Человек есть человек ли высокие или короткие
А женщина является женщиной ли жира или плоский
Ребенок является ребенок, независимо от расы
Бог остается неизменным вне зависимости от наших религиозных убеждений
А изменения в старый образ мышления, должны предоставить место для новой

Никто не имеет ответы на все вопросы на жизнь
Но в рамках единой ум многим
Есть много решений жизненные проблемы
Разум не цвет кожи
Разум не только по полу
Разум не сводится к возрасту
Разум в своем стремлении быть, причины изменения
И ум изменения могут быть кто угодно


Прослушать психического голос оратора
Вместо того чтобы его или ее цвет кожи
Платите прислушаться к ум писателя
Независимо от пола
Обратите внимание на голос разума
Независимо от его возраста,

Источником всех изменений, Бог наш божественный
Для создателя установить это жизнь в движении
Бог работает в таинственные пути
На одно, что может принести мир в вашем конфликте
Может быть, неожиданный голос разума
Какой знает ни расы, пола или вероисповедания

Изменение является атрибутом движения
Движение является атрибутом ума
Жизнь является атрибутом ума
Это внимание, что вызывает изменения в нашей жизни

Изменение сердца мая зажечь или распустить любви
А смена правительства может изменить экономику страны
А изменение в сознании людей, может изменить сердце
Изменение ума, может меняться правительства

Не страх перемен
Не страх, что вы никогда не видели
Ибо как еще можно выйти и вперед
Мы должны быть готовы к преобразованиям в любое время
Для условие не является постоянным
Не даже для рок веков

Технология изменений так быстро, что мы вряд ли можем идти в ногу
К тому времени, когда одно устройство вводится
Еще один из другого рода следующим
Изменения напоминает нам о том, что разум неустанно привлечения новых идей
Изменение является необходимостью жизни


Мы стали свидетелями того, как старые способы вещи
Хотя существуют давно прошедших временах, которые были славные дни
Мы иногда может пожелать прошлого может стать настоящей
К сожалению, закон изменения не допускает, что
Эволюция, привносит изменения
Будь хорошим или плохим
Она является неотъемлемой частью жизни
Нравится нам это или нет
Он придет к двери незваных

Клиенты покупать товары из магазинов
Затем вернуть их через несколько дней
Причина они изменили свое внимание
Она является достаточно приемлемым, не вопросы
Вы должны принять обратно товар
Вы должны вернуть свои деньги
А изменение в сознании людей является одним из факторов жизни

Наращивать смело в мир неизведанного изменения
Наша молодежь растет настолько быстро,
Он может только, как вчера, когда вы провели ребенка в руки
Но сегодня он стоит высокий, чем вы
Перемены быстрого эти дни
И не будет пугать новых вещей она приносит

Можно сказать, для себя
Мне нравится то, что, как они
Можно сказать, для себя
Мне не нравится то, что, как они
Будь вы хотите их или нет
Изменение произойдет в любом случае
Так что стоять, если вы хотите
Ребенок будет расти, чтобы стать мужчиной или женщиной со временемВремя причины изменения
Разум причин изменения
Наша человеческая природа причин изменения
Мы должны адаптироваться к изменениям самой причины изменения
Изменения идет ли мы готовы или нет


Перемены, как тать, что на выходные в свой дом
Она поставляется без
Как вор, через окно, то оно может быть
Как вор, через дверь, он может поступать
Как вор, через крышу он может поступать
Приезжайте она, по своей природе является изменение

Вы можете завершить ваши двери непроницаемых
Изменения будут прилагать усилия для перерыва в
Вы можете закрепить ваши окна жесткого
Изменения будут прилагать усилия прийти в
Вы можете оставить свой двери ajar
Изменения придут без уведомления

Изменения не просят пригласить их в дом
Когда изменение вступает в доме она привносит свой собственный стул
Вы не должны предоставлять ему место
Ибо она привносит свой собственный стул
Она приходит и места в своих собственных председателя называемой "трансформации"
И объявляет о новых идей перемен
Если вы готовы за них или нет
Изменение является необходимость перемен

Разнообразие является пряных жизни
Изменения приносит разнообразие
А смена одежды является освежающим
Изменение питание аппетитные
А новое лицо всегда приветствуем
Перемены в пряных жизни


Пусть господин, руководить нашей стопам на правильном пути перемен
Пусть господин, предоставить нам мудрости, чтобы изменить на лучшее
Пусть господин, предоставить нам понимание принять изменения
Пусть господин, предоставить нам сострадание изменить наши сердца
Пусть господин, предоставить нам будет менять наши умы
Пусть изменения вступили довести вечный мир


Пусть господин, предоставить нам изменить наши подходы
Пусть господин, изменить наше отношение к расовой нетерпимости
Пусть господин, изменить нас объединяют нас, как граждан Земли
Пусть господин, снять страх перемен от наших сердцах
Пусть господин, предоставить нам терпение перемен

Из поэмы "CHANGE IS A НЕОБХОДИМОСТЬ ЖИЗНИ", в книге "THE TRINITY OF LIGHTS, VOL. 2" BY Кен Нуну

"АМЕРИКА WANTS A CHANGE", BARACK OBAMA

A necessidade de mudança é vida

Nenhuma condição é permanente
Tudo muda com o tempo
Nem mesmo uma pedra permanece o mesmo
Nem mesmo ouro permanece o mesmo
Para mudar é uma necessidade da vida

Não há absolutos
Tudo está em movimento
Motion causas constante mudança
Mudar é um factor permanente de vida
Para mudar é uma necessidade da vida

Podemos desejar mudar para um país melhor
A mudança para uma nova direção
De esperança para as nossas futuras gerações
A mudança para melhorar o nosso nível de vida
Para mudar é uma necessidade da vida

Podemos desejar uma mudança para melhorar o bem-estar da nossa sociedade
A mudança para melhorar os padrões económica do nosso país
A mudança para fornecer alimentos aos países que estão famintos
A mudança para abraçar-se mutuamente como irmãos e irmãs
Independentemente de raça, sexo ou religião
Para mudar é uma necessidade da vida

Mudança pode ter lugar exterior
Mudança pode ocorrer interiormente
Mudança pode ocorrer tanto exterior e interiormente
Mas real e uma mudança duradoura só pode vir de dentro
Para o pai da mudança é o Deus dentro de


Evolução exige constante aperfeiçoamento
Mudança e evolução ou desconcentração andam de mãos dadas
Não podemos evoluir sem mudar
Uma mudança em nossa atitude mental
Pode certamente conduzir a uma mudança no nosso meio ambiente

O pêndulo de mudança foi posto em marcha
Desde o início do tempo
O tempo não permanecer
Também não mudar permanecer
Para alterar o tempo e estão interligadas no pêndulo de vida
Quem pode parar o tempo?
Quem pode parar de mudar?
A voz do povo, é a voz de Deus
Mudança é uma necessidade da vida

Com a mudança vem evolução
A evolução da mente é uma meta da mudança
A regeneração das mentes da nossa juventude
Com novos pensamentos e idéias que abraçam unidade
Para saber que cada um é um irmão do detentor
Que no final somos todos humanos;
Independentemente do sexo, raça ou credo
É um slogan da mudança.

Um homem é um homem se altas ou curtas
Uma mulher é uma mulher se gordura ou slim
Uma criança é uma criança, independentemente da raça
Deus continua a ser a mesma, independentemente da nossa crença religiosa
Uma mudança no velhas formas de pensar, deve dar lugar ao novo

Ninguém pessoa tem todas as respostas para a vida
Mas, dentro do espírito unificado dos muitos
São muitas soluções para os desafios da vida
Mente não tem cor da pele
Mente não é limitado por sexo
Mente não se limita a idade
Mente em seu desejo de ser, provoca mudanças
E do espírito de mudança pode ser qualquer pessoa


Ouvir a voz do falante mental
Mais do que a sua cor da pele
Pague desatentos à mente do escritor
Independentemente do sexo
Preste atenção à voz da mente
Independentemente da sua idade

A fonte de toda mudança é o nosso Deus, o divino
Para o criador definir essa vida em movimento
Deus trabalha em maneiras misteriosas
Para o único que pode trazer a paz em seu conflito
Pode ser um inesperado voz da mente
Sabe que nem raça, sexo ou credo

Mudar é um atributo de movimento
Motion é um atributo da mente
A vida é um atributo da mente
É mente que provoca mudanças na nossa vida

Uma mudança de coração Maio acenderem ou dissolver amor
A mudança de governo pode mudar a economia de um país
Uma mudança de mente, pode mudar o coração
Uma mudança de mente, pode mudar de um governo

Não temo mudar
Não tema o que você nunca viu
Durante quanto mais você pode sair e passo em frente
Temos de estar prontos a aceitar a mudança qualquer momento
Para qualquer condição é permanente
Nem sequer para o rock dos anos

Tecnologia muda tão rapidamente que não podemos manter-se
Até ao momento é um dispositivo introduzido
Outra parte de um tipo diferente segue
Mudança nos lembra que a mente é pára de trazer novas ideias
Mudança é uma necessidade da vida


Vimos as velhas formas de coisas
Embora há tempos passados que foram gloriosos dias
Não pode, por vezes, deseja o passado pode tornar-se o actual
Infelizmente, a lei de alteração não permitir que
Evolution, traz mudanças
Quer seja bom ou ruim
Trata-se de uma parte integrante da vida
Quer queiramos quer não
Ela chegou à porta uninvited

Os clientes compram mercadorias de lojas
Em seguida, retorne-os poucos dias depois
Causa eles mudaram de idéia
É bastante aceitável, não há perguntas
Você tem que tomar de volta a mercadoria
Você tem de reembolsar seu dinheiro
A mudança de atitude é um fator de vida

Passo-se corajosamente para o desconhecido mundo da mudança
Nossa juventude cresce tão rapidamente
Ela só poderá parecem ontem quando você realizou um bebê em seus braços
Mas hoje, ela permanece alta do que você
Mudar é rápido estes dias
E não ter medo pelas coisas novas que acarreta

Você pode dizer para si mesmo
Eu gosto da maneira como as coisas são
Você pode dizer para si mesmo
Eu não gosto da maneira como as coisas são
Se você gosta delas ou não
Mudança virá sobre anyway
Portanto, se você quiser permanecer
A criança vai crescer para se tornar um homem ou mulher com tempoTime provoca mudanças
Mind provoca mudanças
A nossa natureza humana provoca alterações
A nossa necessidade de se adaptar à mudança em si provoca mudanças
Mudança vem se estamos preparados ou não


Mudar é como um ladrão que invade sua casa
Vem sem aviso prévio
Como um ladrão, através de uma janela, pode vir
Como um ladrão, através de uma porta que pode vir
Como um ladrão, através de um telhado que pode vir
Venha ela, por sua natureza, é mudar

Você pode fechar suas portas apertado
Mudança vai fazer um esforço para quebrar em
Você pode apertar suas janelas apertado
Mudança vai fazer um esforço para entrar em
Você pode deixar suas portas ajar
Mudança virá sem aviso prévio

Mudar não é pedir para ser convidado para a casa
Quando entrar em mudar de casa que traz a sua própria cadeira
Você não tem para oferecer-lhe um assento
Para ele traz a sua própria cadeira
Vem e assentos na sua própria cadeira chamado "Transformação"
E anuncia novas idéias de mudança
Não importa se você está pronto para eles ou não
Mudança é uma necessidade de mudança

Variedade é o aromáticas de vida
Mude traz variedade
Uma mudança de roupa é refrescante
Uma mudança de alimentos é apetitoso
Um novo rosto é sempre bem-vindos
Mudar de vida é o especiarias


Maio, o senhor, guiar nossos passos no caminho certo da mudança
Maio, o senhor, concedei-nos sabedoria para mudar para o melhor
Maio, o senhor, concedei-nos a aceitar a mudança entendimento
Maio, o senhor, concedei-nos compaixão para mudar nossos corações
Maio, o senhor, concedei-nos a vontade de mudar as nossas mentes
Maio, a mudanças de vir trazer a paz eterna


Maio, o senhor, concedei-nos uma mudança nas nossas atitudes
Maio, o senhor, mudar a nossa atitude para com a intolerância racial
Maio, o senhor, mudar-nos a unir-nos como cidadãos da terra
Maio, o senhor, eliminar o medo da mudança dos nossos corações
Maio, o senhor, concedei-nos a paciência de mudança

A partir do poema "CHANGE IS A NECESSIDADE DE VIDA", no livro "O TRINITY DE LIGHTS, VOL. 2" POR Ken Nunoo

"AMÉRICA WANTS A MUDANÇA", BARACK OBAMA

삶의 변화가 필요

아니요 조건은 영구적인
변경 사항이있는 모든 시간을
과 같은 유해조차하지 않는 바위
골드 유해조차 동일한
에 대한 변경 사항은 생활 필수품

절대성이없습니다
모든것은 모션
모션 원인이 지속적인 변경 사항
변경 사항은 인생의 영구적인 요인
에 대한 변경 사항은 생활 필수품

우리가 더 나은 나라를 욕망에 대한 변경 사항
새로운 방향을 변경
우리의 미래에 대한 희망의 세대를
생활 수준을 개선하기 위해 최선을 변경
에 대한 변경 사항은 생활 필수품

우리가 욕망의 변화가 우리 사회의 복지를 개선하기 위해
경제 기준을 개선하기 위해 변화를 우리 나라의
음식을 나라를 변경하는 굶주림을 제공
변화를 형제, 자매로 서로를 포옹
인종에 관계없이, 성별이나 종교
에 대한 변경 사항은 생활 필수품

외부에 걸릴 수있습니다 장소 변경
내심이 걸릴 수있습니다 장소 변경
외부 및 내부 양쪽이 걸릴 수있습니다 장소 변경
하지만 실제와 지속적인 변화를 온 수 밖에
이내의 아버지의 하나님에 대한 변경 사항은


기동 전개 지속적인 개선이 필요합니다
변화와 발전이나 변화 손잡고 이동
우리가 진화할 수없습니다를 변경하지 않고
우리의 정신적인 태도 변화를
물론 우리의 환경에 변화를 가져올 수있습니다

진자 운동의 변경 사항이 설정
시간을 처음부터
시간을하지 않습니다 여전히 스탠드
스탠드를 변경 마찬가 아직
에 대한 시간 및 변경 사항은 진자의 삶의 태도
시간을 멈출 수있는 사람?
멈출 수있는 사람을 변경?
사람의 목소리는 하느님의 목소리를
삶의 변화가 필요

기동 전개를 변경하고 온다
의 진화를 목표로 변화의 마음은
청소년 the 중생의 마음은 우리의
새로운 아이디어, 그리고 아이디어들이 단결 포옹
각는 동생의 며느리감을 알고
결국은 인간의 우리는 모두;
에 관계없이 성별, 인종이나 신조
이 슬로건의 변경 사항합니다.

장신이나 짧은 한 남자, 한 사람이 있는지 여부
지방이나 슬림 여부를 한 여성은 여자
아이가 아이를 인종에 관계없이
하나님은 우리의 종교적 신념에 상관없이 동일
옛날 방식의 변화를 생각하고 새로운 장소를 제공해야합니다

아무도 사람은 인생의 모든에 대한 답변을
하지만 많은 이내 마음의 통일
가 많다 인생의 도전에 대한 해결책을
마음이없는 피부색
마음은 성별에 따라 이에 국한되지 않음
마음은 나이 제한
마음의 욕망이, 원인이 변경 사항
그리고 변화의 마음은 누구라도 될 수있습니다


국회 의장의 목소리를 듣습니다 정신적
그 혹은 그녀의 피부 색깔보다는
이 작가의 마음을 유의
성별에 관계없이
의 마음의 목소리를 주목하고
해당 연령에 관계없이

우리의 하나님의 소스의 모든 변경 사항은 신성한
이런 설정이 생활을 위해 운동을 창조
하나님의 신비로운 방식으로 작동합니다
한 사람이 바로 당신의 평화를 위해 분쟁의 원인이 될지도 모른다
예기치 않은 목소리가들의 마음을 수도있습니다
어느 알고도 인종, 성별, 또는 신조

변경 사항은 운동의 속성
운동은 마음의 특성
인생은 마음의 특성
그것은 우리의 삶의 변화를 일으키는 마음

마음의 변화를 점화하는 수도있습니다하거나 사랑을 분해
정부의 변화가 나라의 경제를 변경할 수있습니다
마음의 변화를, 심장을 변경할 수있습니다
마음의 변화를, 5 월 정부의 변경

변경 사항이 두렵지 않아
두려움이 없어 본 적이 없어 무슨
다른 사람에 대한 방법과 앞으로 밖으로 나와있습니다
우리는 언제든지 변경 사항을 받아들이는 준비가되어야합니다
에 대한 조건이 영구 없다
나이도 안의 바위가에 대한

기술 변경 사항을 너무 빠른 속도로 거의 유지할 수있을 것으로
1 개의 장치가 도입에 의해 시간
또 하나의 다른 종류 다음과 같습니다
을 변경하는 우리들의 마음은 끊임없이 새로운 아이디어를 떠올리게
삶의 변화가 필요


우리가 물건을 본적이 오래되는 방법을
과거가 있기는하지만이 영광의 일간 타임스
우리가 때로는 과거가 될 수있습니다 현재의 소망
불행히도, 법이 허용하지 않습니다되는 변화의
진화, 변경 사항에 대한 데려
여부를 좋은 수 또는 나쁜
그것은 삶의 한 부분과 소포
좋든 싫든 여부를 우리가
그것이 와서 않은 문

고객이 상점에서 상품을 구매
그런 다음 그들을 며칠 후 반환
왜냐하면 그들은 그들의 마음을 변경
그것은 공정하게 사용할 수있는, 아무 질문도없고
당신은 상품을 되찾기 위해
당신은 그들의 자금을 환불
마음은 삶의 한 요소의 변화는

세계의 변경 사항을 단계를 과감하게 미지의 세계로
너무 빠른 속도로 성장 우리의 젊은이
어제 유일한 것 같다 수도있습니다 아기를 품에 개최 때
하지만 오늘은 그 / 그녀가이 자리에 당신보다 키도
요즘은 변화가 급속한
그리고 새로운 것을 겁내지 마라 더 악한에 의해

자신에게 말할 수있습니다
나는 그들의 방식은 같은 일들
자신에게 말할 수있습니다
나는 그들의 방식이 없어이 같은 일들
당신은 그들을 좋아하는지 여부
어쨌든에 대한 변경 사항은 이리
그래서 스탠드 여전히 원한다면
그 아이는 자랄 시간과 남자이든 여자가되기 위해시간이 원인이 변경 사항을
마음 원인이 변경 사항을
우리 인간의 본성 원인이 변경 사항을
우리가 필요로 인해 변화에 적응 자체를 변경
우리가 준비가 안할지 여부를 변경 온다


변경 사항은 귀하의 주택에 무단 침입을 도둑처럼
그것 예고없이 온다
도둑처럼, 창문을 통해 이리 수도있습니다
도둑처럼,이 발생할 수있는 문을 통과
도둑처럼, 지붕이 5 월 이리를 통해
이리가, 그 자연은 변화에 대한

귀하의 문을 닫고 꽉하실 수있습니다
변경 사항은 침입을 위해 많은 노력을
하실 수있습니다 귀하의 windows 꽉 클램프
변경 사항에 와서는 많은 노력을
귀하의 문을 떠나지 ajar하실 수있습니다
변경 사항은 사전 통보없이 이리

변경하지 않습니다 집에 초대를 요청할 수
더 악한을 변경하면 자신의 의자를 집 안으로 온다
자리에 그것을 제공할 필요가없습니다
자신의 의자에 대한 더 악한
그것은 자신의 의자에 들어와서는 자리 "라고 변환"
그리고 새로운 아이디어의 변경 사항을 발표
그들이나없는 준비를하고 있는지 여부
변화는 변화의 필요성

다양성은 인생의 양념 같은
다양성에 대한 변경 사항 데려
의류는 변화를 상쾌하게
음식은 맛있어 변경
새로운 얼굴은 언제나 환영
인생의 양념 같은 변경 사항은


5 월 여호와를 안내서의 변경 사항 경로를 오른쪽에있는 우리의 발자취
5 월 여호와를 부여합니다 좋은 결과를 위해 우리의 지혜로 변경
5 월 주여, 우리를 이해를 부여합니다 변경 사항을 수락
5 월 주여, 우리를 연민을 부여 우리의 마음을 변경하려면
5 월 주여, 우리를 부여하는 의지가 우리의 마음을 변경하려면
영원한 평화의 변경 사항을 적용할 수있습니다 이리 데려


5 월 주여, 우리에게 부여합니다 우리의 태도 변화를
5 월 여호와를 변경 인종 차별에 대한 우리의 자세
5 월 여호와를 변경 지구 시민으로서 우리가 우리를 단결
5 월 주여, 우리의 마음속에서 변화에 대한 공포를 제거
5 월 주여, 우리가 인내의 변경 사항을 부여

운문에서 "변경은 생활 필수품", 내 책 "그 삼위 일체의 조명, 거래량합니다. 2"를 켄 nunoo

'아메리카 원하고의 변화 ", 발라크 언급한 Obama

Un cambiamento è necessità di vita

Nessuna condizione è permanente
Tutto cambia con il tempo
Nemmeno una roccia rimane la stessa
Nemmeno l'oro resta lo stesso
Per il cambiamento è una necessità della vita

Non ci sono assoluti
Tutto è in movimento
Motion cause costante cambiamento
Il cambiamento è un fattore permanente di vita
Per il cambiamento è una necessità della vita

Possiamo cambiare desiderio per un paese migliore
Un cambiamento di una nuova direzione
Di speranza per le nostre future generazioni
Un cambiamento per migliorare il nostro standard di vita
Per il cambiamento è una necessità della vita

Possiamo desiderio un cambiamento per migliorare il benessere della nostra società
Un cambiamento per migliorare le condizioni economiche standard del nostro paese
Un cambiamento di fornire cibo ai paesi che hanno fame
Un cambiamento di abbracciare ogni altri come fratelli e sorelle
Indipendentemente dalla razza, dal sesso o religione
Per il cambiamento è una necessità della vita

Cambiamento può avvenire esteriormente
Cambiamento può avvenire interiormente
Cambiamento può avvenire sia esteriormente e interiormente
Ma reale e duraturo cambiamento può venire solo dal di dentro
Per il padre di cambiamento è il Dio


Richiede una costante evoluzione raffinatezza
Cambiamento ed evoluzione o devoluzione andare di pari passo
Non siamo in grado di evolvere senza cambiare
Un cambiamento nel nostro atteggiamento mentale
Può certamente portare a un cambiamento nel nostro ambiente

Il pendolo di cambiamento è stato messo in moto
Dall'inizio del tempo
Il tempo non fermarsi
Né cambiare fermato
Per il tempo e il cambiamento sono intrecciate e il pendolo di vita
Chi può fermare il tempo?
Chi può fermare il cambiamento?
La voce del popolo, è la voce di Dio
Il cambiamento è una necessità della vita

Con il cambiamento viene evoluzione
L'evoluzione della mente è un obiettivo di cambiamento
La rigenerazione della mente dei nostri giovani
Con i nuovi pensieri, e le idee che abbracciano l'unità
Per sapere che ogni fratello è un custode
Che, alla fine, siamo tutti umani;
Indipendentemente dal genere, razza o credo
È uno slogan di cambiamento.

Un uomo è un uomo sia alto o basso
Una donna è una donna se grasso o magro
Un bambino è un bambino di razza
Dio rimane lo stesso indipendentemente dal nostro credo religioso
Un cambiamento nei vecchi modi di pensare, deve dare luogo al nuovo

Una persona non ha tutte le risposte alla vita
Ma entro i unificato mente dei tanti
Sono molte soluzioni per le sfide della vita
Mente non ha alcun colore della pelle
Mente non è limitato per sesso
Mente non è limitato alle età
Mente e il suo desiderio di essere, provoca il cambiamento
E la mente di cambiamento può essere chiunque


Ascolta la voce del mentale l'oratore
Piuttosto che il suo colore della pelle
Attenzione alla mente dello scrittore
Indipendentemente dal sesso
Prestare attenzione alla voce della mente
Indipendentemente dalla sua età

La fonte di ogni cambiamento è il nostro Dio, la divina
Per impostare il creatore di questa vita in movimento
Dio opera in modi misteriosi
Per quello che può portare la pace nel tuo conflitto
Può essere un inatteso voce della mente
Che conosce né di razza, sesso, credo o

Cambia è un attributo del moto
Motion è un attributo della mente
La vita è un attributo della mente
È mente che provoca cambiamenti nella nostra vita

Un cambiamento del cuore maggio accendono o sciogliere amore
Un cambio di governo potrebbe cambiare l'economia di un paese
Un cambiamento di mente, possono cambiare il cuore
Un cambiamento di mente, possono cambiare un governo

Non abbiate paura di cambiare
Non abbiate paura di ciò che non avete mai visto
Per quale altro modo si può e passo avanti
Dobbiamo essere pronti ad abbracciare il cambiamento in qualsiasi momento
Per la condizione non è permanente
Non anche per la roccia di età

La tecnologia cambia così rapidamente che non possiamo tenere il passo
Con il tempo è un dispositivo introdotto
Un altro di tipo diverso segue
Cambia ci ricorda che la mente è incessantemente portando nuove idee
Il cambiamento è una necessità della vita


Abbiamo visto i vecchi modi di cose
Anche se ci sono volte in passato glorioso che sono stati giorni
Possiamo talvolta desiderano il passato può diventare l'attuale
Purtroppo, la legge di modifica non permettere che
Evolution, porta il cambiamento
Se buono o cattivo
Si tratta di una parte integrante della vita
Che ci piaccia o no
Esso verrà a porta indesiderati

Clienti di acquistare merce da negozi
Poi li a pochi giorni più tardi
Causa hanno cambiato la loro mente
È abbastanza accettabile, senza fare domande
Dovete prendere indietro la merce
Hai a rimborsare il loro denaro
Un cambiamento di mente è un fattore di vita

Step up coraggiosamente verso l'ignoto mondo del cambiamento
I nostri giovani cresce così rapidamente
Può sembrare solo ieri, quando si terrà un bambino in braccio
Ma oggi lui / lei sta più alti di lei
Cambiamento è rapido in questi giorni
E non essere spaventati dalla porta cose nuove

Si potrebbe dire a te stesso
Mi piace il modo in cui le cose sono
Si potrebbe dire a te stesso
Non mi piace il modo in cui le cose sono
Se ti piace o meno
Cambiamento avverrà comunque,
Sono fermato se si desidera
Il bambino crescerà a diventare un uomo o una donna con il tempoTempo cause modifiche
Mente cause modifiche
La nostra natura umana comporta modifiche
Il nostro bisogno di adattarsi al cambiamento stesso cause modifiche
Cambia proviene se siamo pronti o no


Cambia è come un ladro che irrompe in casa
Si tratta, senza preavviso,
Come un ladro, attraverso una finestra può venire
Come un ladro, per mezzo di una porta può venire
Come un ladro, attraverso un tetto può venire
Come sarà, per la sua natura è il cambiamento

È possibile chiudere le porte strette
Cambia farà lo sforzo di rottura in
È possibile fissare le finestre strette
Cambia farà lo sforzo di entrare in
Puoi lasciare la tua porte ajar
Cambia verrà senza preavviso

Cambia non chiedere di essere invitato in casa
Quando viene a cambiare la casa che porta la propria sedia
Non devi offrire una sede
Per ciò porta la propria sedia
Si viene e posti nella propria sedia chiamato "trasformazione"
E annuncia nuove idee di cambiamento
Se siete pronti per loro o no
Il cambiamento è una necessità di cambiamento

La varietà è la spezia di vita
Cambia porta su varietà
Un cambio di vestiti è rinfrescante
Un cambio di cibo è appetitoso
Un nuovo volto è sempre il benvenuto
Cambiamento è il sale della vita


Possa il Signore, guida i nostri passi sulla strada giusta del cambiamento
Possa il Signore, donaci la sapienza di cambiare per il meglio
Possa il Signore, donaci la comprensione di accettare il cambiamento
Possa il Signore, donaci la compassione per cambiare i nostri cuori
Possa il Signore, donaci la volontà di cambiare le nostre menti
Possano le modifiche a venire portare pace perpetua


Possa il Signore, donaci un cambiamento nei nostri atteggiamenti
Possa il signore, cambiare il nostro atteggiamento nei confronti di intolleranza razziale
Possa il signore, per cambiare noi ci uniscono come cittadini della terra
Possa il signore, rimuovere la paura del cambiamento dei nostri cuori
Possa il Signore, donaci la pazienza di cambiamento

Dalla poesia "CAMBIAMENTO E 'UNA NECESSITA DI VITA", all'interno del libro "LA TRINITÀ DI LUCI, vol. 2" PER Ken Nunoo

'AMERICA VUOLE UN CAMBIAMENTO ", BARACK OBAMA

Μια αλλαγη ειναι αναγκαιοτητα της ζωης

Δεν ειναι μονιμη κατασταση
Ολα αλλαζουν με την παροδο του χρονου
Ουτε καν ενα βραχο παραμενει το ιδιο
Ουτε καν ο χρυσος παραμενει το ιδιο
Για την αλλαγη ειναι μια αναγκαιοτητα της ζωης

Δεν υπαρχουν απολυτα
Τα παντα ειναι σε κινηση
Κινηση προκαλει συνεχη αλλαγη
Η αλλαγη ειναι ενα μονιμο στοιχειο της ζωης
Για την αλλαγη ειναι μια αναγκαιοτητα της ζωης

Μπορουμε να αλλαξουμε επιθυμια για μια καλυτερη χωρα
Μια αλλαγη προς μια νεα κατευθυνση
ελπιδας για το μελλον μας γενιες
Μια αλλαγη για να βελτιωθει το βιοτικο επιπεδο
Για την αλλαγη ειναι μια αναγκαιοτητα της ζωης

Εμεις μπορει να επιθυμουν μια αλλαγη για τη βελτιωση της ευημεριας της κοινωνιας μας
Μια αλλαγη για τη βελτιωση του οικονομικου επιπεδου της χωρας μας
Μια αλλαγη για την παροχη τροφιμων σε χωρες που λιμοκτονουν
Μια αλλαγη να αγκαλιασουμε ο ενας τον αλλο σαν αδελφους και αδελφες
Ανεξαρτητως φυλης, φυλου η θρησκειας
Για την αλλαγη ειναι μια αναγκαιοτητα της ζωης

Αλλαγη μπορει να πραγματοποιηθει προς τα εξω
Αλλαγη μπορει να πραγματοποιηθει εσωτερικα,
Αλλαγη μπορει να πραγματοποιηθει τοσο εναντι των τριτων και εσωτερικα,
Ομως, η πραγματικη και μια διαρκη αλλαγη μπορει να προελθει μονο μεσα απο τη
Για τον πατερα της αλλαγης ειναι ο Θεος μεσα


Εξελιξη απαιτει συνεχη τελειοποιηση
Αλλαγη και η εξελιξη της αποκεντρωσης πανε χερι-χερι
Δεν μπορουμε να εξελιχθει χωρις αλλαγη
Μια αλλαγη νοοτροπιας και στασης
Σιγουρα μπορει να επιφερει μια αλλαγη στο περιβαλλον μας

Το εκκρεμες της αλλαγης ειχε θεσει σε κινηση
απο την αρχη του χρονου
Ο χρονος δεν σταματαμε
Ουτε αλλαγη στασιμη
Για το χρονο και την αλλαγη ειναι αλληλενδετοι και το εκκρεμες της ζωης
Ποιος μπορει να σταματησει τη φορα;
Ποιος μπορει να σταματησει την αλλαγη;
Η φωνη του λαου, ειναι η φωνη του Θεου
Η αλλαγη ειναι μια αναγκαιοτητα της ζωης

Με την αλλαγη ερχεται εξελιξη
Η εξελιξη του νου οτι ο στοχος ειναι η αλλαγη της
Η αναγεννηση της νεολαιας μας, το μυαλο των
Με νεες σκεψεις και ιδεες που αγκαλιαζουν ενοτητας
Να γνωριζουν οτι καθε ειναι αδελφος του κτηνοτροφου
Οτι στο τελος ολοι ειμαστε ανθρωπινα ·
ανεξαρτητα απο φυλα, φυλης η θρησκειας
Ειναι ενα συνθημα της αλλαγης.

Ενας ανδρας ειναι ενας ανθρωπος ειτε καθ 'υψος η συντομη
Μια γυναικα ειναι μια γυναικα αν λιπος η slim
Ενα παιδι ειναι ενα παιδι, ανεξαρτητως φυλης
Ο Θεος παραμενει η ιδια ανεξαρτητα απο τις θρησκευτικες πεποιθησεις
Μια αλλαγη στον παλιο τροπο σκεψης, θα πρεπει να δωσει τοπο στην νεα

Ενα προσωπο που δεν εχει ολες τις απαντησεις για τη ζωη
Αλλα εντος της ενοποιημενης μυαλο των πολλων
Ειναι πολλες λυσεις για τις προκλησεις της ζωης
Νου δεν εχει χρωμα του δερματος
Μυαλο, δεν περιοριζεται απο το φυλο
Μυαλο δεν περιοριζεται σε ηλικια
Νου και την επιθυμια τους να γινουν, προκαλει αλλαγη
Και το μυαλο της αλλαγης μπορει να ειναι ο οποιοσδηποτε


Ακουστε τη φωνη της ψυχικης του ομιλητη
Αντι να του / της το χρωμα του δερματος
Να λαμβανει υποψη του την γνωμη του συγγραφεα
Ανεξαρτητα απο το φυλο
Δωστε προσοχη στη φωνη του μυαλου
Ανεξαρτητα απο την ηλικια

Η πηγη ολων των αλλαγων ειναι ο Θεος μας, το θεικο
Για το δημιουργο που αυτην τη ζωη σε κινηση
Ο Θεος εργαζεται στις μυστηριωδεις τροπους
Για εκεινο που μπορει να φερει την ειρηνη στη συγκρουση σας
Μπορει να ειναι μια αναπαντεχη φωνη του μυαλου
Το οποιο γνωριζει ουτε φυλης, φυλου, θρησκειας η

Η αλλαγη ειναι ενα χαρακτηριστικο της κινησης
Motion ειναι ενα χαρακτηριστικο του μυαλου
Η ζωη ειναι ενα χαρακτηριστικο του μυαλου
Ειναι νου, που προκαλει αλλαγες στην ζωη μας

Μια αλλαγη της καρδιας Μαιος kindle διαλυθει η αγαπη
Μια αλλαγη της κυβερνησης μπορει να αλλαξει την οικονομια της χωρας
Μια αλλαγη του νου, μπορει να αλλαξει τη καρδια
Μια αλλαγη του νου, μπορει να αλλαξει μια κυβερνηση

Δεν φοβουνται την αλλαγη
Να μην φοβουνται τι δεν εχετε δει ποτε
Για τον τροπο με τον αλλο μπορειτε να βγαινουν προς τα εμπρος και
Πρεπει να ειμαστε ετοιμοι να αποδεχθουμε την αλλαγη οποτεδηποτε
Δεν αποτελει προυποθεση για μονιμη
Ουτε καν για το ροκ των ηλικιων

Τεχνολογια αλλαζει τοσο γρηγορα που δυσκολα θα μπορουσαμε να συνεχισουμε να
Μεχρι τη στιγμη ειναι μια συσκευη που εισηγαγε
Μια αλλη απο ενα διαφορετικο ειδος εξης
Αλλαγη μυαλο μας θυμιζει οτι ειναι ασταματητα φερνοντας νεες ιδεες
Η αλλαγη ειναι μια αναγκαιοτητα της ζωης


Εχουμε δει το παλιο τροπους πραγματα
Αν και υπαρχουν φορες που ηταν ενδοξο παρελθον ημερες
Εμεις μερικες φορες μπορει να επιθυμουν το παρελθον μπορει να αποτελεσει το παρον
Δυστυχως, ο νομος της αλλαγης δεν θα το επιτρεψουν
Εξελιξη, επιφερει αλλαγη
Ειτε καλο, ειτε κακο
Ειναι ενα αναποσπαστο μερος της ζωης
Ειτε μας αρεσει ειτε οχι
Θα ερθει στην πορτα απροσκλητη

Πελατες αγοραζουν εμπορευματα απο καταστηματα
Στη συνεχεια επιστρεφει λιγες μερες αργοτερα
Αιτια που αλλαξε τη γνωμη τους
Ειναι αρκετα αποδεκτο, χωρις περαιτερω ερωτησεις
Εχετε να παρει πισω το εμπορευμα
Εχετε να επιστροφη των χρηματων τους,
Μια αλλαγη του νου ειναι ενας παραγοντας της ζωης

Step up με τολμη προς το αγνωστο κοσμο της αλλαγης
Η δικη μας νεολαια μεγαλωνει τοσο γρηγορα
Μπορει να φαινεται μονο οταν πραγματοποιηθηκε χθες ενα μωρο στην αγκαλια
Αλλα, σημερα, αυτος / αυτη ειναι ψηλοτερες απο εσας
Ταχεια αλλαγη ειναι αυτες τις ημερες
Και δεν πρεπει να φοβηθει απο τη νεα πραγματα φερνει

Μπορειτε να πω στον εαυτο σας
Μου αρεσει ο τροπος που τα πραγματα ειναι
Μπορειτε να πω στον εαυτο σας
Δεν μου αρεσει ο τροπος που τα πραγματα ειναι
Ειτε σας αρεσουν ειτε οχι
Σχετικα με την αλλαγη θα ερθει ουτως η αλλως
Ετσι, ακομη και αν τα θελετε
Το παιδι θα μεγαλωσει για να γινει ενας ανδρας η μια γυναικα με την παροδο του χρονουΩρα προκαλει αλλαγες
Νου προκαλει αλλαγες
Η δικη μας ανθρωπινη φυση προκαλει αλλαγες
Η δικη μας αναγκη να προσαρμοστουν στην αλλαγη την ιδια αιτια αλλαγες
Αλλαγη ερχεται αν ειμαστε ετοιμοι η οχι


Αλλαγη ειναι σαν ενας κλεφτης που διασκεδαζει στο σπιτι σας
Προερχεται αιφνιδιαστικους
Like a thief, μεσα απο ενα παραθυρο μπορει να ερθει
Like a thief, μεσα απο μια πορτα και να προερχεται
Like a thief, μεσω μιας στεγης μπορει να ερθει
Θα ερθουν, για τη φυση της αλλαγης

Μπορειτε να κλεισουν οι πορτες σας σφιχτο
Αλλαγη θα κανει την προσπαθεια να σπασει το
Ισως δεστε τον windows tight
Αλλαγη θα κανουν τον κοπο να ερθουν σε
Μπορειτε να αφησετε τις πορτες ajar
Αλλαγη θα ερθει αιφνιδιαστικους

Αλλαγη δεν ζητει να προσκληθει στο σπιτι
Οταν τεθει σε αλλαγη φερνει στο σπιτι το δικο του προεδρου
Δεν ειστε υποχρεωμενοι να προσφερουν μια εδρα
Για να φερει τις δικες της προεδρου
Τιθεται και καθισματα στο δικο προεδρια καλειται "Transformation"
Και εξαγγελλει νεες ιδεες για αλλαγη
Ειτε ειστε ετοιμοι γι 'αυτα η οχι
Η αλλαγη ειναι μια αναγκαιοτητα της αλλαγης

Ποικιλια ειναι το μπαχαρικο της ζωης
Αλλαγη επιφερει ποικιλια
Μια αλλαγη ρουχα ειναι δροσιστικη
Μια αλλαγη των τροφιμων ειναι ορεξης
Ενα νεο προσωπο ειναι παντα ευπροσδεκτη
Αλλαγη ειναι το αλας της ζωης


Μαιου, το lord, οδηγος μας βηματα στο σωστο δρομο της αλλαγης
Μαιου, το lord, να χορηγουν μας σοφια να αλλαξει για την καλυτερη
Μαιου, το lord, να χορηγουν την κατανοηση μας για να δεχθει την αλλαγη
Μαιου, το lord, να χορηγουν συμπονια μας για να αλλαξετε τις καρδιες μας
Μαιου, το lord, μας δωσετε τη θεληση να αλλαξουν τα μυαλα μας
Μαιου οι αλλαγες να ερθουν φερει την αιωνια ειρηνη


Μαιου, το lord, να μας παραχωρησει μια αλλαγη στη νοοτροπια μας
Μαιου, το lord, αλλαξτε νοοτροπια μας για τη φυλετικη μισαλλοδοξια
Μαιου, το lord, αλλαξτε μας να μας ενωνουν ως πολιτες της γης
Μαιου, το lord, αφαιρεστε το φοβο της αλλαγης απο την καρδια μας
Μαιου, το lord, να μας παραχωρησει την υπομονη της αλλαγης

Απο το ποιημα "ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ NECESSITY OF LIFE", στο βιβλιο "ΤΟ TRINITY ΤΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡΣ, VOL. 2" ΑΠΟ Ken Nunoo

'AMERICA ΘΕΛΟΥΝ ΑΛΛΑΓΗ ", BARACK OBAMA

Veränderung ist eine Notwendigkeit des Lebens

Keine Bedingung ist permanent
Alles ändert sich mit der Zeit
Nicht einmal ein Stein nach wie vor die gleichen
Nicht einmal Gold bleibt gleich
Für die Änderung ist eine Notwendigkeit des Lebens

Es gibt keine absolute "
Alles ist in Bewegung
Motion Ursachen ständigen Wandel
Veränderung ist ein permanenter Faktor des Lebens
Für die Änderung ist eine Notwendigkeit des Lebens

Wir können den Wunsch nach einer besseren ändern Land
Eine Änderung für eine neue Richtung
Der Hoffnung für unsere zukünftigen Generationen
Ein Wechsel zur Verbesserung unseres Lebensstandards
Für die Änderung ist eine Notwendigkeit des Lebens

Wir können Wunsch eine Änderung zur Verbesserung der Lebensqualität in unserer Gesellschaft
Ein Wechsel zur Verbesserung der wirtschaftlichen Standards unseres Landes
Ein Wechsel zu bieten Speisen an Länder, die hungernden
Ein Wechsel zu umarmen einander als Brüder und Schwestern
Unabhängig von Rasse, Geschlecht oder Religion
Für die Änderung ist eine Notwendigkeit des Lebens

Veränderung stattfinden kann äußerlich
Veränderung stattfinden kann innerlich
Veränderung stattfinden kann sowohl äußerlich und innerlich
Aber reale und eine dauerhafte Veränderung kann nur von innen kommen
Für den Vater des Wandels ist der Gott in


Evolution erfordert eine ständige Verfeinerung
Change and Evolution oder Devolution Hand in Hand gehen
Wir können es nicht ändern, ohne sich
Ein Wechsel in unserer geistigen Haltung
Kann sicherlich zu einer Veränderung in unserer Umwelt

Das Pendel des Wandels in Gang gesetzt wurde
Von Anbeginn der Zeit
Zeit nicht stillstehen
Weder noch ändern stillstehen
Für die Zeit ändern und sind miteinander verflochten und das Pendel des Lebens
Wer kann Zeit aufhören?
Wer kann aufhören ändern?
Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes
Veränderung ist eine Notwendigkeit des Lebens

Mit Veränderung kommt Evolution
Die Evolution des Geistes ist ein Ziel des Wandels
Die Regeneration von den Köpfen unserer Jugend
Mit neuen Gedanken und Ideen, die Umarmung Einheit
Zu wissen, dass jeder ist ein Bruders Hüter
Das am Ende sind wir alle menschliche;
Unabhängig von Geschlecht, Rasse oder Glaubensbekenntnis
Ist ein Slogan der Veränderung.

Ein Mann ist ein Mann, ob groß oder kurz
Eine Frau ist eine Frau, ob dick oder schlank
Ein Kind ist ein Kind, unabhängig von Rasse
Gott bleibt die gleiche, unabhängig von unserer religiösen Glaubens
Ein Wechsel in den alten Denkweisen, muss Platz für die neue

Niemand hat alle Antworten auf Leben
Aber innerhalb der einheitlichen Meinung der vielen
Sind viele Lösungen die Herausforderungen des Lebens
Der Geist hat keine Hautfarbe
Der Geist ist nicht nur nach Geschlecht
Der Geist ist nicht nur das Alter
Mind in ihrem Bestreben zu, die Ursachen ändern
Und der Geist des Wandels kann jeder


Hören Sie sich die mentale Stimme des Sprechers
Anstatt seine Hautfarbe
Geben Sie acht auf den Geist des Schriftstellers
Unabhängig vom Geschlecht
Achten Sie auf die Stimme des Geistes
Unabhängig von seinem Alter

Die Quelle aller Veränderung ist unser Gott, der göttlichen
Für die Schöpfer dieses Leben set in motion
Gott arbeitet in geheimnisvolle Weise
Für den einen Frieden bringen, die möglicherweise in Ihrem Konflikt
Kann eine unerwartete Stimme des Geistes
Welche kennt weder Rasse, des Geschlechts, des Glaubens oder

Veränderung ist ein Attribut der Bewegung
Motion ist ein Attribut des Geistes
Das Leben ist ein Attribut des Geistes
Es ist zu bedenken, dass Veränderungen in unserem Leben

Eine Veränderung des Herzens Mai nehmt oder auflösen Liebe
Ein Wechsel der Regierung kann die Wirtschaft eines Landes
Ein Wechsel der Geist, das Herz kann sich ändern
Ein Wechsel des Geistes, kann sich eine Regierung

Keine Angst vor Veränderung
Keine Angst, was Sie noch nie gesehen
Denn wie sonst kann man Schritt nach vorn, und
Wir müssen bereit sein, sich jederzeit ändern
Für keine Bedingung ist permanent
Nicht einmal für die Felsen des Alters

Änderungen Technologie so schnell, dass wir kaum mithalten
Mit der Zeit wird ein Gerät eingeführt
Eine andere Art von einem anderen folgt
Ändern Sie erinnert uns daran, dass der Geist ist unablässig bringt neue Ideen
Veränderung ist eine Notwendigkeit des Lebens


Wir haben gesehen, die alten Wege der Dinge
Auch wenn es mal vorbei, die glorreichen Tage
Wir können die Vergangenheit manchmal wünschen, können sich die derzeitige
Leider ist das Gesetz des Wandels erlaubt es nicht, dass
Evolution, führt zu ändern
Ob gut oder schlecht
Es ist ein Teil des Lebens
Ob es uns gefällt oder nicht,
Es kommt zur Tür ungebetenen

Kunden kaufen Waren aus Läden
Dann wieder sie ein paar Tage später
Dazu führen, dass sie ihre Meinung geändert
Es ist ziemlich akzeptabel, no questions asked
Sie haben zur Rücknahme der Ware
Sie haben ihr Geld zu erstatten
Ein Umdenken ist ein Faktor des Lebens

Step up kühn in die unbekannte Welt des Wandels
Unsere Jugend wächst so schnell
Es kann nur scheinen, wenn Sie hielt gestern ein Baby in den Armen
Aber heute ist er / sie steht größer, als Sie
Rasche Veränderung ist in diesen Tagen
Und nicht verängstigt werden durch die neue Dinge bringt

Sie können sagen, dass Sie sich selbst
Ich mag Dinge, wie sie sind
Sie können sagen, dass Sie sich selbst
Ich weiss nicht, wie die Dinge, wie sie sind
Ob sie dir gefällt oder nicht
Ändern Sie kommen überhaupt
So stand nach wie vor, wenn Sie wollen,
Das Kind wächst zu einem Mann oder einer Frau mit der ZeitTime Ursachen Änderungen
Mind Ursachen Änderungen
Unsere menschliche Natur verursacht Veränderungen
Unsere müssen sich an den Wandel anzupassen selbst verursacht Veränderungen
Veränderung kommt, ob wir bereit sind oder nicht


Ändern Sie ist wie ein Dieb, bricht in Ihr Haus
Es kommt unangemeldet
Wie ein Dieb, durch ein Fenster, es kann dazu kommen
Wie ein Dieb durch eine Tür, es kann dazu kommen
Wie ein Dieb durch ein Dach, es kann dazu kommen
Kommen sie, für seine Art ist, ändern

Sie können Ihre Türen schließen dicht
Ändern wird sich der Aufwand zur Pause in
Sie können Ihre Fenster dicht befestigen
Ändern wird sich die Mühe zu kommen
Sie können Ihre Türen verlassen ajar
Ändern Sie kommen unangemeldet

Ändern Sie nicht fragen, werden eingeladen, in das Haus
Beim Wechsel kommt ins Haus bringt seinen eigenen Stuhl
Sie brauchen nicht zu bieten haben sie einen Sitz
Denn es bringt seine eigenen Stuhl
Es kommt und Sitze in seinem eigenen Stuhl namens "Transformation"
Und kündigt neue Ideen des Wandels
Egal, ob Sie bereit sind, für sie ist oder nicht
Veränderung ist eine Notwendigkeit des Wandels

Abwechslung ist die Würze des Lebens
Ändern Sie bringt Vielfalt
Ein Wechsel der Kleidung ist erfrischend
Ein Wechsel von Lebensmitteln ist appetitanregend
Ein neues Gesicht ist immer willkommen
Veränderung ist die Würze des Lebens


Möge der Herr, unsere Schritte auf dem richtigen Weg des Wandels
Möge der Herr, gib uns Weisheit zu ändern, um die besten
Möge der Herr, gib uns Verständnis zu akzeptieren ändern
Möge der Herr, gib uns unser Mitgefühl zu ändern Herzen
Möge der Herr, gib uns den Willen zur Veränderung unseres Geistes
Mai die Änderungen zu kommen ewigen Frieden bringen


Möge der Herr, gib uns eine Veränderung in unseren Einstellungen
Möge der Herr, unsere Einstellungen gegenüber der Rasse, Intoleranz
Möge der Herr, ändern wir uns als Bürger der Erde
Möge der Herr, entfernen Sie die Angst vor dem Wandel von unseren Herzen
Möge der Herr, gib uns die Geduld des Wandels

Aus dem Gedicht "CHANGE IST EIN UNTERNEHMEN DES LEBENS", innerhalb des Buches "THE TRINITY OF LIGHTS, VOL. 2" BY Ken Nunoo

'AMERICA WILL A CHANGE ", BARACK OBAMA

التغيير امر ضروري من الحياة

اي ان الشرط هو الدائم
كل شيء يتغير مع الوقت
حتى لا صخرة لا يزال هو نفسه ،
لا بل لا يزال هو نفسه الذهب
من اجل التغيير هي ضرورة الحياة

لا توجد المطلقات
كل شيء في الاقتراح
اسباب حركة التغيير المستمر
التغيير هو دائما عامل من الحياة
من اجل التغيير هي ضرورة الحياة

يجوز لنا الرغبة في التغيير للافضل القطريه
من أجل تغيير اتجاه جديد
من الامل لاجيالنا المقبلة
التغيير لتحسين مستوى معيشتنا
من اجل التغيير هي ضرورة الحياة

يجوز لنا الرغبة في التغيير الى تحسين رفاهيه مجتمعنا
التغيير من اجل تحسين المعايير الاقتصادية لبلدنا
تغيير لتوفير الغذاء للبلدان التي يتضورون جوعا
تغيير لاحتضان بعضنا البعض كما الاخوة والاخوات
بغض النظر عن العرق او الجنس او الدين
من اجل التغيير هي ضرورة الحياة

التغيير يمكن ان يحدث ظاهريا
التغيير يمكن ان يحدث داخليا
التغيير يمكن ان يحدث سواء ظاهريا وداخليا
ولكنه حقيقي ودائم التغيير لا يمكن إلا أن يأتي من الداخل
للأب من التغيير هو في حدود الله


ويتطلب التطور المستمر الصقل
التغيير والتطور او تفويض يسيران جنبا الى جنب
ونحن لا يمكن ان تتطور بدون تغيير
تغيير في موقف لدينا العقليه
وبالتأكيد يمكن ان تحدث تغييرا في بيئتنا

البندول من التغيير حركت
من بداية الوقت
الوقت لا يقف ساكنا
ولا يقف ساكنا التغيير
الوقت لتغيير ومتشابكان في الحياة البندول
الذين يمكن ان يوقف الزمن؟
من يستطيع وقف التغيير؟
صوت الشعب هو صوت الله
التغيير امر ضروري من الحياة

مع التغيير يأتي التطور
تطور العقل هو الهدف من التغيير
تجديد عقول شبابنا
مع الافكار الجديدة ، والافكار التي تعتنق الوحدة
لنعلم ان كل احد هو الأخ الحافظ
انه في النهاية كلنا بشر ؛
بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو العقيدة
هو شعار التغيير.

الرجل هو رجل سواء كان طويل او قصير
امرأة هي امرأة سواء بدناء او ضءيله
الطفل هو الطفل بغض النظر عن العرق أو
الله لا يزال هو نفسه ، بصرف النظر عن موقفنا من العقيدة الدينية
تغيير في طرق التفكير القديمة ، ويجب ان تعطى الى مكان جديد

لا شخص واحد كل الاجابات الى الحياة
ولكن في اطار موحد الاعتبار للكثير
كثيرة هي الحلول لتحديات الحياة
العقل ليس له لون الجلد
العقل لا يقتصر حسب نوع الجنس
العقل لا يقتصر على سن
في الاعتبار رغبتها في أن تصبح ، لأسباب التغيير
والعقل للتغيير يمكن لأي شخص


أصغي الى صوت النفسية للمتكلم
وليس له او لون بشرتها
تهتم ذهن الكاتب
بغض النظر عن الجنس
الالتفات الى صوت العقل
بغض النظر عن العمر

مصدر كل تغيير ونحن الله الالهيه
للالخالق مجموعة الحياة في هذا الاقتراح
الله يعمل في طرق غامضة
لاحد ان يجوز احلال السلام في النزاع الخاص بك
قد تكون غير متوقعة صوت العقل
الذي لا يعرف او العرق ، او الجنس ، أو العقيدة

التغيير هو سمة من الحركة
الحركة هي السمة الذهنيه
الحياة هي السمة الذهنيه
ومن اسباب اعتبارها ان التغييرات في حياتنا

تغيير القلب قد أوقد او يحل الحب
تغيير الحكومة قد تتغير اقتصاد البلد
تغيير ذهنيه ، ويمكن ان تغير القلب
تغيير ذهنيه ، ويجوز تغيير حكومي

لا نخاف التغيير
لا تخف ما لديك لم تشهد أبدا
فكيف يمكن لأنك خطوة الى الامام واصل
يجب ان نكون على استعداد لتقبل التغيير في أي وقت
لولا الشرط الدائم
ولا حتى لصخرة الاعمار

التكنولوجيا تتغير بسرعة كبيرة بحيث يصعب علينا مجاراه
وبحلول وقت واحد هو جهاز عرض
واحد آخر من نوع مختلف التالي
التغيير يذكرنا بأن العقل هو بلا توقف تقديم افكار جديدة
التغيير امر ضروري من الحياة


وقد شهدنا الطرق القديمة للأشياء
وان كانت هناك أوقات الماضية التي كانت يوما مجيدا
ونحن في بعض الاحيان قد ترغب في الماضي يمكن ان يصبح هذا
ومما يؤسف له ان قانون التغيير لا تسمح بان
تطور ، ويجلب التغيير
سواء كانت جيدة او سيئة
فهو جزء لا يتجزأ من الحياة
سواء احببنا ذلك ام لا
انه لن ياتي الى باب غير المدعوه

الزبائن شراء بضائع من مخازن
ثم أعادتها بعد ذلك بأيام قليلة
السبب غيروا رايهم
ومن مقبولة الى حد ما ، اي الاسءله
عليك ان تأخذ العودة البضائع
لديك لاسترداد أموالهم
تعني تغيير الفكر هو عامل من عوامل الحياة

خطوة جريئة تصل الى المجهول العالم للتغيير
شبابنا حتى ينمو بسرعة
الا انه قد يبدو لكم عندما عقدت امس رضيع في الاسلحة الخاصة بك
ولكن اليوم كان عليه ان يقف أطول مما كنت
التغيير السريع في هذه الايام
ولا يكون خائفا من الاشياء الجديدة في ان يجلب

يمكنك ان تقول لنفسك :
احب الاشياء الطريق وهم
يمكنك ان تقول لنفسك :
لا أحب الأشياء الطريق وهم
سواء كنت مثلهم ام لا
التغيير لن يتحقق على اي حال
حتى يقف ساكنا إذا أردت
الطفل سينمو ليصبح رجلا او امرأة مع الوقتالوقت أسباب التغييرات
اعتبارها أسباب التغييرات
لدينا الطبيعة البشريه أسباب التغييرات
حاجتنا الى التكيف مع التغيير نفسها أسباب التغييرات
التغيير يأتي ما اذا كنا مستعدين ام لا


التغيير هو مثل اللص ان اخترق بيتك
الامر غير معلن
مثل لص ، من خلال نافذة انه قد حان
مثل لص ، من خلال باب انه قد حان
مثل لص ، من خلال السقف فإنه قد حان
وسوف يأتي ، لطبيعته هو التغيير

يمكنك ان توصد ابواب ضيقة الخاصة بك
التغيير سوف نبذل جهدا لكسر في
يمكنك ان اربط الخاص بك نوافذ ضيقة
التغيير سوف نبذل جهدا لتأتي في
يمكنك ترك الابواب مفتوح جزئيا الخاصة بك
التغيير سيأتي مفاجئة

التغيير لا نطلب من اجل دعوتهم الى داخل المنزل
عندما يأتي التغيير الى داخل المنزل في ان يجلب الخاصة بها الرئاسة
ليس لديك لأنها توفر مقعد
لأنها تجلب الخاصة بها الرئاسة
ويتعلق الامر في مقاعد خاصة بها الرئيس تسمى "التحول"
ويعلن عن افكار جديدة للتغيير
سواء كنت على استعداد لهما أم لا
التغيير هو ضرورة التغيير

متنوعة هي التوابل الحياة
فالتغير نحو متنوعة
تغيير الملابس هو منعش
تغيير الغذاء هو فاتح للشهيه
وجها جديدا هو دائما موضع ترحيب
التغيير هو من التوابل الحياة


هل الرب ، توجه عملنا خطوات على الطريق الصحيح للتغيير
هل الرب ، ومنحه لنا الحكمة من أجل التغيير الى الافضل
هل الرب ، ومنحه لنا فهم لتقبل التغيير
هل الرب ، اتنا الشفقه على تغيير قلوبنا
هل الرب ، وتمنحنا الرغبة في التغيير عقولنا
التغييرات قد حان لتحقيق السلام الأبدي


هل الرب ، اتنا تغيير في مواقفنا
هل الرب ، وتغيير مواقفنا نحو التعصب العنصري
هل الرب ، علينا تغيير لتوحدنا كمواطنين من الأرض
هل الرب ، وازالة الخوف من التغيير من قلوبنا
هل الرب ، اتنا صبر التغيير

من قصيدة "التغيير امر ضروري للحياة" ، ضمن كتاب "الثالوث الانوار ، المجلد 2" من قبل كين nunoo

'امريكا تريد تغيير" ، باراك اوباما

CHANGEMENT EST UNE NECESSITE DE VIE

Aucune condition n'est permanente
Tout change avec le temps
Pas même un rocher reste le même
Pas même l'or reste la même
Pour le changement est une nécessité de vie

Il n'ya pas d'absolu
Tout est en mouvement
Motion causes des changements constants
Le changement est un facteur permanent de la vie
Pour le changement est une nécessité de vie

Nous pouvons changer le désir d'un meilleur pays
Un changement pour une nouvelle direction
De l'espoir pour nos générations futures
Un changement à améliorer notre niveau de vie
Pour le changement est une nécessité de vie

Il se peut que nous souhaitons un changement à améliorer le bien-être de notre société
Un changement à améliorer les normes économiques de notre pays
Un changement à fournir de la nourriture aux pays qui meurent de faim
Un changement à embrasser les uns les autres comme des frères et sœurs
Sans distinction de race, de sexe ou de religion
Pour le changement est une nécessité de vie

Le changement peut avoir lieu extérieurement
Le changement peut avoir lieu intérieurement
Le changement peut avoir lieu aussi bien intérieurement et extérieurement
Mais réel et un changement durable ne peut venir de l'intérieur
Pour le père de changement est le Dieu intérieur


Évolution constante nécessite raffinement
Changement et d'évolution ou de déconcentration vont de pair
Nous ne pouvons pas évoluer sans changement
Un changement dans notre attitude mentale
Peut certainement apporter un changement dans notre environnement

Le pendule de changement a été mis en branle
Depuis le début des temps
Le temps ne reste pas
Pas plus que le changement de pause
Pour le temps et le changement sont imbriquées dans le pendule de la vie
Qui peut arrêter le temps?
Qui peut arrêter le changement?
La voix du peuple, c'est la voix de Dieu
Le changement est une nécessité de vie

Avec changement vient évolution
L'évolution de l'esprit est un objectif de changement
La régénération de l'esprit de nos jeunes
Avec de nouvelles idées, et les idées qui adhèrent à l'unité
À savoir que chaque frère est le gardien
Qu'à la fin, nous sommes tous des êtres humains;
Indépendamment du sexe, de race ou de croyance
Est un slogan du changement.

Un homme est un homme si peu de hauteur ou
Une femme est une femme si gras ou mince
Un enfant est un enfant, indépendamment de la race
Dieu reste le même, indépendamment de nos convictions religieuses
Un changement dans les anciens modes de pensée, doit donner lieu à la nouvelle

Pas une seule personne n'a toutes les réponses à la vie
Mais à l'intérieur de l'unité de l'esprit de nombreux
Ya bien des solutions pour les défis de la vie
L'esprit n'a pas de la couleur de la peau
L'esprit n'est pas limité par le sexe
L'esprit ne se limite pas à l'âge
L'esprit dans son désir d'être, les causes changement
Et de l'esprit de changement peut être n'importe qui


Ecoutez la voix mentale de l'orateur
Plutôt que de sa couleur de peau
Tenir compte de l'esprit de l'écrivain
Quel que soit le sexe
Prêtez attention à la voix de l'esprit
Indépendamment de son âge

La source de tout changement est notre Dieu, le divin
Pour le créateur mis en branle cette vie
Dieu travaille dans voies mystérieuses
Pour celui qui peut apporter la paix dans le conflit
Peut être une voix de l'esprit inattendu
Qui connaît ni race, le sexe, ou la croyance

Le changement est un attribut de la motion
Motion est un attribut de l'esprit
La vie est un attribut de l'esprit
Il est rappeler que les causes des changements dans notre vie

Un changement de cœur peut allumer ou dissoudre l'amour
Un changement de gouvernement peut modifier l'économie d'un pays
Un changement de l'esprit, peut changer le coeur
Un changement de l'esprit, peut changer un gouvernement

Ne craignent pas le changement
Ne crains pas ce que tu as jamais vu
Pour quelles peuvent être les autres sortir et de l'avant
Nous devons être prêts à accepter le changement à tout moment
Pour aucune condition n'est permanente
Pas même pour le rocher d'âges

La technologie évolue si rapidement que nous ne pouvons guère suivre
Au moment où un dispositif est introduit
Un autre, de nature différente suivant
Changer nous rappelle que l'esprit est sans cesse apportant de nouvelles idées
Le changement est une nécessité de vie


Nous avons vu les anciennes façons de choses
Même si il ya des moments qui ont passé glorieux jours
Nous pouvons parfois souhaiter le passé peut devenir l'actuel
Malheureusement, la loi de changement ne permet pas que
Evolution, qui mènent au changement
Que ce soit bon ou mauvais
Il s'agit d'une partie intégrante de la vie
Que nous le voulions ou pas
Il arrivera à la porte non invitées

Les clients achètent des marchandises dans les magasins
Puis retournez-les quelques jours plus tard
Cause ils changé leur esprit
Il est relativement acceptable, sans poser de questions
Vous devez reprendre les marchandises
Vous avez à rembourser leur argent
Un changement d'esprit est un facteur de la vie

Step up hardiment dans le monde inconnu de changement
Nos jeunes se développe si rapidement
Il peut sembler que hier lorsque vous avez tenu un bébé dans vos bras
Mais aujourd'hui, il est plus grand que vous
Le changement est rapide ces jours-ci
Et ne soyez pas effrayés par les nouvelles choses qu'il apporte

Vous pouvez vous dire à vous -
J'aime les choses comme elles sont
Vous pouvez vous dire à vous -
Je n'aime pas les choses comme elles sont
Que vous le vouliez ou non
Changement sera réalisé de toute façon
Alors, debout immobile si vous voulez
L'enfant va grandir pour devenir un homme ou une femme avec le tempsTemps causes des changements
Mind causes des changements
Notre nature humaine provoque des changements
Notre besoin de s'adapter au changement lui-même les causes des changements
Changement vient de savoir si nous sommes prêts ou non


Le changement est comme un voleur qui pénétrera par effraction dans votre maison
Il vient inopinées
Comme un voleur, à travers une fenêtre, celle-ci peut venir
Comme un voleur, à travers une porte, il peut venir
Comme un voleur, à travers un toit qu'elle vienne
Venez elle, par sa nature, c'est le changement

Vous pouvez fermer vos portes serré
Changer feront l'effort de rupture
Vous pouvez attacher vos fenêtres serré
Changer feront l'effort de venir en
Vous pouvez laisser vos portes entrouvertes
Le changement viendra inopinées

Changement ne demande pas à être invité dans la maison
Quand le changement vient dans la maison, il apporte sa propre chaise
Vous n'avez pas à vous offrir un siège
Pour qu'il apporte sa propre chaise
Il vient et les sièges dans sa propre chaise appelé "Transformation"
Et annonce de nouvelles idées de changement
Si vous êtes prêt ou non pour eux
Le changement est une nécessité du changement

Variété est le piment de la vie
Changement entraîne variété
Un changement de vêtements est rafraîchissant
Un changement d'alimentation est appétissant
Un nouveau visage est toujours le bienvenu
Le changement est le piment de la vie


Puisse le Seigneur guider nos pas sur la bonne voie du changement
Puisse le Seigneur nous accorde la sagesse de changer pour le meilleur
Puisse le Seigneur nous accorder la compréhension d'accepter le changement
Puisse le Seigneur nous accorder la compassion pour changer nos coeurs
Puisse le Seigneur, donne-nous la volonté de changer nos esprits
Puissent les changements à venir apporter la paix éternelle


Puisse le Seigneur nous accorder une modification de nos attitudes
Puisse le Seigneur, de changer notre attitude envers l'intolérance raciale
Puisse le Seigneur, pour nous changer nous unissent en tant que citoyens de la terre
Puisse le Seigneur, enlever la peur du changement de nos cœurs
Puisse le Seigneur, donne-nous la patience de changement

Du poème "CHANGEMENT EST UNE NÉCESSITÉ DE LA VIE", dans le livre "LA TRINITÉ DES LUMIERES, VOL. 2" PAR Ken Nunoo

'AMÉRIQUE VEUT UN CHANGEMENT », BARACK OBAMA

Saturday, February 16, 2008

Un cambio es la necesidad de la vida

No es condición permanente
Todo cambia con el tiempo
Ni siquiera una piedra sigue siendo el mismo
Ni siquiera el oro sigue siendo el mismo
Para el cambio es una necesidad de vida

No hay absolutos
Todo está en marcha
Motion causas constante cambio
El cambio es un factor permanente de la vida
Para el cambio es una necesidad de vida

Es posible que desea un cambio para un país mejor
Un cambio para una nueva dirección
De esperanza para nuestras generaciones futuras
Un cambio para mejorar nuestro nivel de vida
Para el cambio es una necesidad de vida

Es posible que el deseo de un cambio para mejorar el bienestar de nuestra sociedad
Un cambio para mejorar la situación económica de las normas de nuestro país
A cambio de proporcionar alimentos a los países que se mueren de hambre
Un cambio a abrazar unos a otros como hermanos y hermanas
Independientemente de la raza, sexo o religión
Para el cambio es una necesidad de vida

Cambio puede tener lugar hacia el exterior
Los cambios pueden tener lugar dentro
Los cambios pueden tener lugar tanto hacia el exterior y por dentro
Pero real y un cambio duradero sólo puede venir de dentro de
Para el padre de cambio es el Dios dentro deEvolución requiere un constante perfeccionamiento
El cambio y la evolución o devolución van de la mano
No podemos evolucionar sin cambio
Un cambio en nuestra actitud mental
Puede lograr un cambio en nuestro medio

El péndulo de cambio se puso en marcha
Desde el principio del tiempo
El tiempo no se queda
Tampoco el cambio de pie todavía
Para cambiar el tiempo y se entrelazan en el péndulo de la vida
¿Quién puede detener el tiempo?
¿Quién puede dejar de cambiar?
La voz del pueblo, es la voz de Dios
El cambio es una necesidad de vida

Con el cambio viene evolución
La evolución de la mente es un objetivo de cambio
La regeneración de la mente de nuestra juventud
Con nuevas ideas, y las ideas que abrazan la unidad
Saber que cada uno es el guardián de un hermano
Que al final todos somos humanos;
Independientemente de los géneros, raza o credo
Es un eslogan del cambio.

Un hombre es un hombre si alto o corto
Una mujer es una mujer o si la grasa delgado
Un niño es un niño, independientemente de su raza
Dios sigue siendo el mismo, independientemente de nuestras creencias religiosas
Un cambio en las viejas formas de pensar, debe dar lugar a los nuevos

Nadie persona tiene todas las respuestas a la vida
Pero dentro de la mente unificada de los muchos
Son muchas las soluciones a los desafíos de la vida
La mente no tiene color de la piel
La mente no está limitado por el género
La mente no se limita a la edad
Cuenta en su deseo de ser, las causas del cambio
Y la mente de los cambios puede ser cualquiera


Escuchar la voz mental del orador
Más que su color de la piel
Prestar atención a la mente del escritor
Independientemente de las cuestiones de género
Preste atención a la voz de la mente
Independientemente de su edad

La fuente de todos los cambios es nuestro Dios, la divina
Para el creador de este conjunto de vida en movimiento
Dios obra en maneras misteriosas
Para la que puede traer la paz en su conflicto
Puede ser una inesperada voz de la mente
Sabe que ni la raza, género, credo o

El cambio es un atributo de movimiento
Motion es un atributo de la mente
La vida es un atributo de la mente
Se cuenta que provoca cambios en nuestra vida

Un cambio de corazón puede avivar o disolver el amor
Un cambio de gobierno puede cambiar la economía de un país
Un cambio de la mente, puede cambiar el corazón
Un cambio de la mente, pueden cambiar un gobierno

No temen el cambio
No tengáis temor de lo que nunca han visto
¿Por cuánto más puede salir adelante y
Debemos estar preparados para aceptar cambios en cualquier momento
Por condición no es permanente
Ni siquiera para la roca de las edades

La tecnología evoluciona tan rápidamente que apenas podemos mantener
En el momento en que un dispositivo se introduce
Otra de un tipo diferente siguiente
Cambio nos recuerda que lo que cuenta es incesantemente nuevas ideas
El cambio es una necesidad de vidaHemos visto las viejas formas de las cosas
Aunque hay veces que se han pasado glorioso día
Es posible que a veces desean que el pasado puede convertirse en el presente
Lamentablemente, el cambio de la ley no permite que
Evolución, trae cambios
Ya sea buena o mala
Es una parte esencial de la vida
Nos guste o no
Se llegará a la puerta sin invitación

Los clientes comprar mercancía de las tiendas
Luego devolverlos a los pocos días
Causa cambiaron de cuenta
Es bastante aceptable, sin hacer preguntas
Tiene que tomar de nuevo la mercancía
Usted tiene que reembolsar su dinero
Un cambio de ánimo es un factor de la vida

Paso hasta audazmente en el mundo desconocido de cambio
Nuestra juventud crece tan rápidamente
Puede parecer sólo ayer cuando se celebró un bebé en sus brazos
Pero hoy que él / ella está más alto que usted
El cambio es rápido en estos días
Y no tener miedo por las cosas nuevas que trae

Usted puede decirle a usted mismo
Me gusta la forma en que las cosas son
Usted puede decirle a usted mismo
No me gusta la manera en que las cosas son
Tanto si les gusta o no
Cambio ocurrirá de todos modos
Así que se queda si lo desea
El niño crecerá para convertirse en un hombre o una mujer con el paso del tiempo


Tiempo de cambios causas
Mente causas cambios
Nuestra naturaleza humana provoca cambios
Nuestra necesidad de adaptarse a los cambios en sí provoca cambios
El cambio viene si estamos dispuestos o no


El cambio es como un ladrón que irrumpe en su casa
Viene sin previo aviso
Como un ladrón, a través de una ventana que puede venir
Como un ladrón, a través de una puerta que puede venir
Como un ladrón, a través de un techo que puede venir
Ven que, por su naturaleza es el cambio

Usted puede cerrar sus puertas apretado
Cambio de hacer el esfuerzo de romper en
Usted puede fijar sus ventanas apretado
Cambio de hacer el esfuerzo de venir en
Usted puede dejar su puerta abierta
Cambio vendrá sin previo aviso

El cambio no pedir que se le invita a la casa
Cuando el cambio entre en la casa que lleva su propio presidente
Usted no tiene que ofrecer que un asiento
Para que trae su propio presidente
Viene y de los asientos en su propia silla denominada "Transformación"
Y anuncia nuevas ideas de cambio
Tanto si están listos o no para ellos
El cambio es una necesidad de cambio

La variedad es la sal de la vida
Cambio trae variedad
Un cambio de ropa es refrescante
Un cambio de los alimentos es apetitosa
Una nueva cara es siempre bienvenida
El cambio es la sal de la vida


Mayo, el señor, guía nuestros pasos por el buen camino del cambio
Mayo, el Señor, nos conceda la sabiduría de cambiar para el mejor
Mayo, el Señor, nos conceda el entendimiento para aceptar el cambio
Mayo, el Señor, nos conceda la compasión para cambiar nuestros corazones
Mayo, el Señor, nos conceda la voluntad de cambiar nuestras mentes
Mayo, la modificación a traer la paz eterna

Desde el poema "EL CAMBIO ES UNA NECESIDAD DE VIDA", en el libro "LA TRINIDAD DE LUCES, VOL. 2" por Ken Nunoo

"AMÉRICA QUIERE UN CAMBIO", BARACK OBAMA